IT Konzulting

Hľadáte odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti IT, ktorí by Vám vedeli pomôcť s prípravou podkladov a špecifikácií k projektom?

Alebo hľadáte odborníkov, ktorí Vám pomôžu pri realiácii vašich projektov a budú vykonávať dohľad nad priebehom realizácie a vykonávať reporting?

  • Konzultácie a analýzy v oblasti IT služieb

    Ponúkame konzultácie a vytváranie analýz v oblasti IT služieb (softvér, hardvér, siete, bezpečnosť, expertízne služby)

  • Príprava špecifikácií a podkladov

    Pripravíme podklady vrátane špecifikácií pre Váš pripravovaný projekt

  • Dohľad a reporting počas riešenia projektov

    Vykonávame nezávislý dohľad a pravidelný reporting stavu projektu realizovaného inými dodávateľmi